menu Wypróbuj nasz kalkulator ROI Language switcher

Tytuł projektu

Opracowanie wolnostojącego, zabudowanego, systemu projekcyjnego rzeczywistości wirtualnej VR trwale połączonego z goglami o sześciu stopniach swobody.Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie wolnostojącego, zabudowanego, systemu projekcyjnego rzeczywistości wirtualnej VR trwale połączonego z goglami, o sześciu stopniach swobody, przeznaczonego do bezobsługowej pracy w obiektach publicznych i dostosowanego do obsługi przez nieprzeszkolonych użytkowników, w tym osoby o określonej niepełnosprawności. System zapewni, przy założeniu użycia ograniczonej przestrzeni i wyeliminowania dedykowanych manipulatorów ręcznych stosowanych w systemach VR oraz specjalnych bieżni, mat czy innych systemów przenoszenia ruchu nóg, odwzorowanie ruchu w większej przestrzeni rzeczywistej (rzędu nawet tysięcy metrów kwadratowych) bez potrzeby fizycznego poruszania się po niej i analogicznego przemieszczania gogli (skalowanie przestrzeni).


Projekt został podzielony na 5 etapów. Badania przemysłowe będą realizowane w ramach etapu 1 i 2, eksperymentalne prace rozwojowe w ramach etapów 3 i 4, a prace przedwdrożeniowe w etapie 5.
W ramach etapu 1 przewiduje się zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie odwzorowywania przestrzeni rzeczywistej w przestrzeń wirtualną tak, aby poruszanie się po przestrzeni rzeczywistej wymagało ograniczonego w stosunku do obecnego stanu techniki zakresu ruchów i/lub sygnałów wysyłanych za pomocą manipulatorów. Opracowane zostaną unikatowe algorytmy – programistyczne elementy systemu V.


W ramach etapu 2 zaplanowano prace polegające na tworzeniu elementów składowych systemów złożonych, czyli systemu mechatronicznego, będącego platformą sprzętową systemu VR. Prace będą obejmować budowę prototypu w środowisku laboratoryjnym, a następnie przeprowadzenie testów wewnętrznych.


Istotą etapu 3 będzie pozyskanie nowych umiejętności zabudowy gogli i ich zintegrowania z narzędziem informatycznym tak, aby korzystanie z nich przez nieprzeszkolonego użytkownika było tak samo łatwe i zapewniało co najmniej takie same funkcjonalności jak w przypadku gogli niezabudowanych, a dodatkowo pozwalało na ich eksploatację bez konieczności poruszania się po powierzchni rzeczywistej podobnej do wirtualnej oraz bez konieczności stosowania dodatkowych kontrolerów.
Przedmiotem prac 4 etapu będzie przeprowadzenie eksperymentu w celu porównania urządzenia do istniejących na rynku (gogle + kontroler) w zakresie wybranych zmiennych psychologicznych, fizjologicznych oraz ergonomicznych. Prace te mają rozwiązać problem badawczy, jakim jest weryfikacja następujących hipotez badawczych.


Prace przedwdrożeniowe polegać będą na realizacji analizy rynku, obejmującej, m.in.: ocenę jego wielkości, z uwzględnieniem budżetów poszczególnych placówek i ilości zwiedzających oraz ocenę stopnia zapotrzebowania na tzw. usługi dodatkowe (w naszym wypadku usługi tworzenia treści VR).


Okres realizacji projektu:
2021.03.01 – 2023.03.31

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:
4 868 207,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
3 700 201,31 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020.
European Funds Republic of Poland The National Centre for Research and Development European Union

Galeria


Zainteresowany?
Napisz do nas:

info@chronospace.com